NNENAMJENSKI KREDIT

U 2016. nekoliko najvećih banaka odlučilo je potaknuti ljude da dižu nenamjenske kredite: smanjile su kamate i ukinule naknade na tu vrstu kredita. Iako ćemo tek krajem godine vidjeti koliko je to ljudima bilo privlačno i koliki je bio rast, pogledajmo što su to nenamjenski krediti te isplate li se uopće.

PIŠE
Petar Šiško,

student poslijediplomskog studija iz područja monetarne teorije i politike Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Autor je bloga o monetarnoj politici MoneyMischief.

ŠTO JE NENAMJENSKI KREDIT?

Nenamjenski kredit znači da vam banka isplaćuje novac koji želite u gotovini ili na račun, a istodobno ju ne zanima za što ćete ga koristiti. To što možete trošiti kako želite ima svoju cijenu: kamate su obično veće nego za druge kredite, a rok u kojem morate vratiti dug je kraći, maksimalno 10 godina. Da biste ga mogli dobiti, morate stabilno primati plaću.

SUSJEDA ŽELI PREUREDITI KUPAONICU I PITA ME BI LI STVARI TREBALA KUPITI PREKO KREDITNE KARTICE ILI PODIĆI KREDIT?

Često se zahvati koji traže više novca ne mogu pokriti manjim potrošačkim kreditima. Nenamjenski krediti su opcija koja može dobro doći u toj situaciji. Ako je susjedi dosta starih pločica u kupaonici, u banci može zatražiti nenamjenski gotovinski kredit kojim će pokriti sve troškove. Alternativno, ako ima dovoljan limit na kartici, može platiti sve to karticom. Što se više isplati? Zamislimo da se radi o trošku od 40.000 kuna na dvije godine, kamatu 8% za kredit i 12% za karticu te naknadu za nenamjenski kredit od 1%. Na kartici svaki mjesec vraćate 2000 kuna. Rata za kredit iznosi oko 1800 kuna. Koja opcija je povoljnija? S nenamjenskim kreditom ćete platiti 1000 kn manje kamata u ovom slučaju.


KAKO JEDNOSTAVNO MOGU USPOREDITI TROŠAK KREDITA KAD SE NE MOGU ODLUČITI IZMEĐU DVIJU PONUDA BANKE?

Kada se odlučujete između nekoliko vrsta kredita, najvažnija je činjenica je - visina kamate. Nenamjenski krediti obično su nešto jeftiniji od minusa na tekućem (oko 10%) ili korištenja kartica (10% i više), imaju i dulji rok otplate te možete posuditi veće svote - i više od 200.000 kuna. Banke nude kamatne stope od 6,5% pa do oko 9%, a ako imate račun u toj banci, možete dobiti nižu stopu. Treba uzeti u obzir i naknade za obradu kredita koje se računaju kao neki postotak količine novca koja vam treba (obično 0,5% do 1%) ili fiksna svota. S većim kreditima, troškovima se dodaje i životno osiguranje. Tek kad zbrojite sve troškove, donesite odluku.


KOJI SU UVJETI ZA PODIZANJE NENAMJENSKOG KREDITA?

Banka mora ocijeniti postoji li opasnost da nećete vratiti kredit i pokušava se osigurati na razne načine. Uobičajeno je da rata kredita ne bi smjela prelaziti trećinu plaće. Morate dokazati da ste zaposleni barem 6 mjeseci istog poslodavca. Za kredit do oko 70.000 kuna, banka će obično tražiti zadužnicu i bianco-mjenicu kao instrumente osiguranja. Zadužnicom potvrđujete da banka može uzeti novac s vašeg računa ako prestanete plaćati rate.

KOLIKO ČESTO LJUDI U HRVATSKOJ UZIMAJU NENAMJENSKE KREDITE?

Nenamjenski gotovinski krediti čine više od trećine svih kredita kućanstvima u Hrvatskoj. Trenutno se radi o oko 40 milijardi kuna koje su građani digli kroz nenamjenske kredite. Rast udjela ovakvih kredita od 2010. ne čudi s obzirom na pad kredita za automobile i stanove. Njima se mogu zatvarati i obveze u drugim bankama te tako smanjiti troškove nekog kredita otprije, a ušteđevina ili nekretnine mogu se koristiti kao osiguranje, što je dodatno pogodovalo njihovoj popularnosti.