mMIKROKREDIT

U Hrvatskoj ima više od 105 tisuća malih i srednjih poduzetnika, dvostruko više nego 2001. Svake godine dobivamo oko 3000 novih poduzetnika. Svi oni mogu zatražiti kredit za mikrofinanciranje, koji je pomogao mnogima u nerazvijenim zemljama. Budući da i EU nakon krize pokreće slične programe, pogledajmo što oni donose poduzetnicima u Hrvatskoj.

PIŠE
Petar Šiško,

student poslijediplomskog studija iz područja monetarne teorije i politike Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Autor je bloga o monetarnoj politici MoneyMischief.

ŠTO JE KREDIT ZA MIKROFINANCIRANJE?

Mikrokrediti su krediti nižih iznosa za poduzetnike početnike kojima nedostaje novca za pokretanje posla ili za značajnije širenje. Oni se mogu koristiti u razne svrhe kao što su osnivački kapital, nabavu opreme za proizvodnju, za obrtna sredstva, za kupnju stada ili pokretanje nasada ako se radi o poljoprivredi, za razvoj proizvoda i usluga, ali i za koncesije ili patente. Cilj je poticanje samozapošljavanja, osnivanje poduzeća, modernizacija opreme i povećanje radnih mjesta.

KOLIKO SE MOŽE DOBITI KREDITA ZA MIKROFINANCIRANJE?

U Hrvatskoj se iznosi mikrokredita kreću od 1000 do 25.000 eura. Mali poduzetnici koji imaju do deset zaposlenih, s godišnjim prihodima do 2 milijuna eura, mogu dobiti EU poticane mikrokredite koje dodjeljuje HBOR. Ti krediti imaju rok otplate do najviše pet godina s počekom od godinu dana. Nedavno je i Agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO najavila potpore kroz jamstva i mikrokredite djelomično financirane sredstvima EU. Kamate na mikrokredite za nabavu dugotrajne imovine (primjerice strojeva) kretat će se od 0,5 do 1,5%, uz poček do jedne godine, za svote od 1000 do 25.000 eura, što su zaista povoljni uvjeti. Evo primjera. Ako uzmete mikrokredit od 20.000 eura na pet godina s kamatom od 1,5%, koliko ćete kamata platiti manje ako bi inače morali platiti 7% kamate? Razlika na ovom primjeru je 2873 eura, odnosno oko 21.500 kuna u pet godina.


ŽELIM OTVORITI PRAONICU RUBLJA, KAKO MOGU ZATRAŽITI MIKROKREDIT?

Ovisno o programu, može se naći mikrokredit gotovo za svaku djelatnost. Ako želite otvoriti praonicu, očito vam trebaju strojevi i početni kapital. Napisat ćete poslovni plan u kojem ćete navesti aktivnosti za pokretanje posla, rizike, opremu koju je potrebno nabaviti i druge troškove koje je potrebno podmiriti. Uz to, banke će tražiti osiguranja kao što su zadužnice ili pravo zaloga nad imovinom koju nabavljate. Ne treba se uvijek raditi o strojevima, u nekim slučajevima mikrokreditom je financirana web stranica za prodaju. Zapravo je 80% mikrokredita HAMAG-BICRO-a u 2015. dano poduzećima koja se bave uslužnim djelatnostima poput usluga infomatičkih usluga, zdravstvenog turizma, servisa za strojeve, dizajna, programiranja, wellnessa, restorana i slično.


KOJE SU NAJBOLJE INTERNET PLATFORME ZA MIKROKREDITIRANJE?

Uz kredite koje subvencionira EU, i neke banke već nude kredite za obrtna sredstva i nenamjenske mikrokredite. Osim banaka, tu su i kreditne unije, koje zahvaljujući svojem lokalnom fokusu često bolje poznaju klijente i lokalne gospodarske prilike. U posljednje vrijeme nastaju i internet platforme za mikrokreditiranje kao što je Kiva.com, a sve više ljudi s idejama se okreće i tzv. crowdfundingu, tj načinu prikupljanja novca na način da velik broj ljudi kojima se sviđa ideja uplati novac za proizvod i prije nego što se on proizvede. Najpoznatije platforme za crowdfunding su Kickstarter.com i Indiegogo.com.

JE LI ISTINA DA JE BANKAR DOBIO NOBELOVU NAGRADU ZA MIR ZBOG MIKROKREDITIRANJA?

Da, 2006. Nobelova nagrada za mir otišla je u ruke Muhameda Yunusa, koji je jedan od najvećih promotora mikrofinanciranja na svijetu. Prvi takav kredit od 27 USD dao je dvjema ženama koje su pravile namještaj od bambusa, no zbog visokog rizika nisu mogle dobiti povoljan kredit za sirovinu. Time je omogućio da kamate ne pojedu njihovu zaradu te da one dobiju kapacitet za akumuliranje štednje i širenje posla. Godine 1983. osnovao je Grameen, banku koja je do danas pozajmila više od 7 milijardi USD mikrokreditiranjem.