KKAMATA

Hrvatska narodna banka nedavno je najavila da će osloboditi značajnu količinu kuna na rok od tri godine bankama da bi potaknula kreditiranje. Banke su odlučile iskoristiti novi izvor financiranja i ponuda kredita građanima je oživjela. Nudi se puno različitih paketa, a sve su češći krediti s fiksnom kamatnom stopom u odnosu na ranije, kada su prevladavali krediti s promjenjivom kamatom.

PIŠE
Petar Šiško,

student poslijediplomskog studija iz područja monetarne teorije i politike Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Autor je bloga o monetarnoj politici MoneyMischief.

ŠTO JE TO KAMATA?

Kad je riječ o potrošnji i kupnji, obično se nalazimo u škarama između trenutnih prihoda i želja. Kad bismo mogli nekako sakupiti svoje buduće prihode već danas kako bi si mogli priuštiti nešto što želimo. Kamata zatvara te škare i predstavlja cijenu koju je potrebno platiti za taj novac. Kamatna stopa je postotak potrebne količine novca (glavnice) koji predstavlja trošak njegove posudbe.

KAKO SE RAČUNA?

Svaka rata kredita koju otplaćujete sastoji se od kamate i glavnice. Kamata se računa na neotplaćeni dio glavnice. Kako je glavnica veća na početku, i udio kamate je veći te se smanjuje kako glavnica opada. Zato ako uzmete kredit od 100 tisuća eura uz kamatu od 4,75%, iznos plaćene kamate neće jednostavno iznositi 4750 eura. Nakon 10 godina kamata koju ćete platiti iznosit će oko 25.000 eura. Ako je kredit na 30 godina, kao brojni stambeni, kamata koju ćete platiti penje se na 85.000 eura. U slučaju da je ugovorena stopa 5,75%, iznos kamate je oko 31.000 eura nakon 10 godina i oko 110.000 eura eura za 30 godina.

Prikaz služi za ilustraciju godišnje rate za kredit na 100.000 eura, na 10 godina s 5,75% kamatnom stopom

AKO ME PRIJATELJ PITA JE LI BOLJA PROMJENJIVA ILI FIKSNA KAMATA, ŠTO DA MU KAŽEM?

Fiksna kamata se ne mijenja tijekom trajanja otplate kredita. Varijabilna kamata se može mijenjati kroz vrijeme. Banka definira koji faktori mijenjaju varijabilni dio kamatne stope i na koji način. Obično će biti vezana za stanje na međunarodnom tržištu novca i općenitu gospodarsku situaciju u zemlji i inozemstvu. Varijabilna kamata nosi rizik promjene, posebno ako se radi o dugom roku otplate.


ZAŠTO TO MORAM ZNATI?

Jeste li uočili kolike su razlike u ukupno plaćenoj kamati s različitim razdobljem otplate i visinom kamatne stope? Zato je uvijek dobro razmisliti o tome koliki je ukupni trošak kredita, odnosno koliko ćete na kraju platiti iz vlastitog džepa. To posebno vrijedi ako planirate kredite s duljim razdobljem otplate i ako je kamatna stopa promjenjiva (varijabilna).

ZAŠTO SU U NJEMAČKOJ PUNO NIŽE KAMATE NEGO U HRVATSKOJ?

Rizik države svatko od nas snosi već zbog same činjenice da tu živi i to je jedna od ključnih odrednica razlike u razini kamatnih stopa. Rizik kreditiranja RH viši je od rizika kreditiranja SR Njemačke i time utječe na najnižu stopu kamata za građane naše zemlje.